Sorthvitt mørkerom masterclass

TID: LØRDAG 17. OG SØNDAG 18. OKTOBER 2020.
STED: FRYSJA KUNSTNERSENTER, KJELSÅSVEIEN 145, 0491 OSLO.

Sorthvitt mørkerom masterclass.
Workshop i tradisjonelt mørkeromsarbeid over en helg.


Dette er en to dagers spesialworkshop i tradisjonelt mørkeromsarbeid hvor vi  lager forstørrelser i mørkerom.

Kursleder er fotograf Morten M. Løberg. Morten er en av de fremste ekspertene på sorthvitt-fotografering i Norge, og han har lang erfaring som fotograf, billedkunstner og som fagmedarbeider i tidsskriftet Fotografi. Han har gitt ut boka «Mørkerom og lukta av fiks. En innføring i mørkeromsarbeid, fremkalling og fotografering med film».

Denne workshopen lærer deltagerne veien fram til den perfekte forstørrelsen via optimal behandling av fotopapiret. Vi går gjennom kjente mørkeromstriks som kontrollert skygging og etterbelysning, riktig fremkalling, kontrastkontroll i forstørrelsen,  og etterbehandling som fyller kravene til arkivholdbarhet. Mye av undervisningen foregår «hands on» i mørkerom, derfor er antallet deltagere begrenset til fire.

Kursinnhold dag 1:
– Valg av fotopapir for forstørrelsen:
Typer, egenskaper og overflater.
Variokontrast kontra fast gradert fotopapir.
– Papirfremkalleren.
Sammensetning og egenskaper.
– To-bads fremkalling og andre fremkallervarianter.
– To-bads fiksering for maksimal holdbarhet.
– Forstørrelsesapparatet:
Kondensorlys, diffust lys, kaldtlys.
– Praktisk forstørrelsearbeid:
Test av mørkeromslyset (slørtest).
Skygging/etterbelysning.
Forbelysning av fotopapiret («flashing»).
Splitteksponering.
Softing.

Kursinnhold dag 2:
– Praktisk forstørrelsearbeid fortsetter, nå skal du lage dine egne forstørrelser.
– Svekking/bleking av forstørrelsen. Retusj.
– Seléntoning for bedre holdbarhet, nøytral bildetone og intensivering av sorte bildepartier (økt maksimalsvertning/DMax).
– Polysulfidtoning.
– God arbeidsflyt. Skylling og tørking.
– Sletting av krøllete forstørrelser i varmepresse. montering med passepartout.

Praktisk informasjon:
Sorthvitt mørkerom masterclass arrangeres i fotograf Morten Løbergs studio og mørkerom  i Oslo.
Adresse: Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo.

Lørdag: Kl. 10.00 til 17.00.
Søndag: Kl 10.00 til 17.00.
Kursavgift: Kr. 4.900.
Lunsj inkludert begge dager. Materiell er inkludert. Kursdeltagerne må selv besørge overnatting.

Maks antall deltagere er fire. Meld deg på snarest for å sikre deg plass. Påmeldingsfrist: 17. september 2020. Påmelding pr. epost til mail@mortenloberg.no. Husk å oppgi postadresse og mobiltelefonnummer. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Kursavgiften må betales fullt ut ved forfall/sykdom etter dette. Ved sykdom kan det være at du har forsikring som dekker, men jeg kan ikke være sykeforsikringen din. Gjennomføring krever minst tre påmeldte. Ved eventuell avlysning er refusjon begrenset oppad til eventuell innbetalt kursavgift..

Forkunnskaper:
Grunnkunnskap i mørkeromsarbeid.

Ta med:
Egne negativer for print.

Kursmateriell:
Deltagere kan kjøpe Morten Løbergs bok «Mørkerom og lukta av fiks. En innføring i mørkeromsarbeid, fremkalling og fotografering med film» til rabattert pris.

Har du spørsmål om workshopen, send en mail eller ring fotograf Morten Løberg.
mail@mortenloberg.no
Telefon: 997 05 076.